Partnering en Contact Impro

Contact improvisatie en floorwork

Event Hours(1)

  • Dinsdag

    19:45 - 20:45

    Alle leeftijden (16+)
    Docent: Marlene Kodwig

Waaruit bestaat de Contact improvisatie en Instant Composition dansles?

 

Tijdens de les Contact Improvisatie en Instant Composition leer je twee bijzondere dans vaardigheden. Namelijk improviseren op basis van fysiek contact met andere dansers en uit het op elkaar inspelen en zo zonder het verder in te studeren direct een choreografie samen te stellen die net zo goed een performance zou kunnen zijn. 

Contact improvisatie is geïmproviseerde partnering, door leiden en volgen ontstaat er dans tussen twee mensen. Hierdoor kom je steeds dichter bij je gevoel, gesteund door je ademhaling. Zodra je de ‘regels’ van deze dansstijl begint te snappen en steeds beter je eigen lichaam kent en die van een ander, kan er steeds meer. 

Hoe meer skills je hebt, hoe verfijnder, interessanter en soms ook acrobatischer de combinatie wordt.

Het gaat tijdens de les verder vaak over directe afstemming tussen de deelnemers. Hierdoor wordt je uitgedaagd om in het moment te zijn, want anders werkt dat niet. Door gebruik te maken door de natuurlijke spanning tussen de verschillende deelnemers, zal dat heel eenvoudig bijzondere resultaten opleveren. Hierdoor verras je geregeld niet alleen een mogelijk publiek, maar vooral ook de andere deelnemers aan de les en jezelf.

De compositie kan verhalend zijn, maar vaak is het abstract en een zoektocht naar een manier of fysiek met elkaar te communiceren middels beweging.

In de les wisselen af en verbinden we deze twee technieken. Doordat ze elkaar aanvullen, kunnen ze goed gecombineerd worden. We houden ons verder ook bezig met balans, disbalans, het delen van gewicht, volgen, leiden, vertrouwen in een ander en jezelf, momentum, flow en liften tijdens dans improvisatie.

Het is een fysieke les die uitdagend is voor zowel het hoofd als het lijf. 

Bekijk onze blog om meer te weten te komen over wat Contact Improvisatie en Instant Composition is en hoe het is ontstaan. 

Jij en je vrienden of vriendinnen zijn van harte welkom om een gratis proefles Contact Improvisatie en Instant composition mee te dansen.

Deze dansles is een verdieping op hedendaagse dans en gericht op dansers met wat meer ervaring. Mocht je twijfelen over je dansniveau, probeer eerst eens een les Modern Contemporary uit. 

/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/