Privacyverklaring van Bransz (AVG)

 

Inleiding

In april 2016 stemde het Europees Parlement in met de nieuwe EU-brede privacywet. Alle bedrijven en instanties, van datagiganten als Facebook tot de groenteboer, moeten aan hun gebruikers en klanten kunnen uitleggen wat zij met hun gegevens doen. Een klant krijgt hiermee het recht om bepaalde data in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen.

Dit document helpt je te begrijpen welke persoonsgegevens wij over je verzamelen, hoe wij deze verzamelen, waar wij deze voor gebruiken en welke rechten je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens.

Wanneer we het hebben over ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’, bedoelen we Bransz Dans Musical Theater & Lifestyle, hierna genoemd Bransz. Bransz is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens, in de persoon van Haico van Dijk en Magdalena Bulatovic en alle door hen aangewezen handelingsgemachtigden en daarmee verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken.

Algemeen
Bij Bransz geloven we er in dat we de kloof tussen amateurs en professionele artiesten/sporters kleiner kunnen maken. De veilige familiesfeer is erg belangrijk omdat deze ruimte geeft voor persoonlijke groei op elke leeftijd.

Om onze doelen zowel creatief als sportief te bereiken, werken wij samen met mensen en organisaties om onze idealen om te zetten in concrete activiteiten en initiatieven die een positieve impact hebben op onze leefomgeving, stad en wereld. Onze studios-, lounge en events dragen hier aan bij, net als het delen van tijd, kennis, netwerk en vaardigheden. Door de aard van ons werk, hebben we te maken persoonsgegevens.

Wij vinden de bescherming van deze gegevens belangrijk. In dit privacybeleid kun je lezen welke persoonsgegevens en gegevensbestanden wij verwerken. Daarmee bedoelen we welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoe we deze gebruiken en wie  toegang tot de gegevens heeft. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle on- en offline systemen waarin persoonsgegevens voorkomen.

Privacyverklaring
In onze privacyverklaring wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door Bransz. De privacyverklaring is te vinden op de website.

Updates privacybeleid
Bransz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Over de wijzigingen zal degene die het aangaat een keer per jaar op de hoogte worden gebracht. Op de website van Bransz kan je altijd de meest recente versie van het privacybeleid lezen en/of downloaden. We raden je aan om het privacybeleid regelmatig te lezen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Begrippenlijst

Bransz directie
Eigenaren van Bransz en gemachtigden. Zij hebben de eindverantwoordelijkheid voor Bransz. Stellen budgetten vast en nemen strategische plannen en jaarplannen aan. Ook is het het hooft van de organisatie die de missie uitvoert.

Bransz makers
De combinatie van de eigenaren, medewerkers, vrijwilligers, vaste activiteiten-hosts, freelancers en stagiaires

Branszers
Leerlingen bij Bransz

Host
Gastheer of gastvrouw bij Bransz. Dit betreft in de eerste plaats de Bransz maker met baliedienst. Wanneer deze niet aanwezig is betreft het de docent.

Team
Bransz organiseert zich in teams. leder team werkt vanuit een specifieke missie of driver (uitdaging of kans) en voor een groep ‘klanten’. Een team kan permanent zijn van aart maar kan ook opgesteld worden voor een specifieke missie. De Teams bestaan uit Bransz makers en Branszers in en zijn gedeeltelijk zelforganiserend. Bransz is de eindverantwoordelijke.

Leidinggevende
Begeleider van een team. Is de verantwoordelijke binnen een Team en legt verantwoording af aan Bransz. 

Medewerker
Iemand die in loondienst is bij Bransz of als ZZP’er bij Bransz werkt.

Vrijwilliger
Iemand die op vrijwillige basis en met regelmaat werkzaamheden bij Bransz verricht.

Host
Een groep of een persoon die op regelmatige basis de ruimte van Bransz gebruikt voor het organiseren van een open toegankelijke activiteit.

Freelancer
Een ondernemer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die in opdracht van Bransz voor een bepaalde termijn werkzaamheden verricht.

Stagiaire
Iemand die tijdelijk voor studie werkzaamheden verricht bij Bransz.

Huurder
Een groep of een persoon die gebruik maakt van de ruimte van Bransz voor een activiteit die hij/zij organiseert.

Bezoekers
Een persoon die de locatie, of een van de digitale kanalen van Bransz bezoekt en geen vrijwilliger of medewerker van Bransz is.

Besloten Map
Een map waar enkele vooraf gedefinieerde Branszmakers toegang tot hebben.

Opslag van persoonsgegevens

Online
Bransz verwerkt persoonsgegevens zowel on-, als offline. De gegevens worden online verwerkt via een aantal programma’s. Indien nodig is daar een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Google
Bransz leiding faciliteert Bransz makers met een online omgeving op Google via de Gsuite. Lees hier het privacybeleid van Google.

Google Drive
Bransz makers hebben toegang tot voor hen relevante informatie via Google Drive voor het uitwisselen van documenten en voor het samenwerken. Op de Drive zijn ook de contactgegevens van de Bransz makers en Branszers die hier toestemming voor hebben gegeven te vinden.

Google agenda
Bransz makers hebben toegang tot de Google Agenda voor het maken van afspraken en het inkijken van de agenda.

Google Forms
Voor onderzoeksdoeleinden en evaluatie van projecten en activiteiten maakt Bransz gebruik van Google forms. De onderzoeksdata wordt online opgeslagen. Deelnemers aan de onderzoeken hebben de mogelijkheid dit geanonimiseerd te doen. Deze informatie bewaren we 7 jaar in Google spreadsheets.

Gmail
Bij Bransz wordt gebruik gemaakt van Gmail voor verzenden en ontvangen van Emails. Sommige Bransz makers hebben gebruiken een privé email adres. Alle @Bransz.nl email adressen komen binnen op ons Gmail adres.

Facebook
Bransz maakt gebruik van Facebook voor het delen van de blog op bransz.nl en andere nieuwsitems. Dezen bevatten film, foto en geschreven teksten van en over Bransz, Branszers en Bransz makers. Bekijk hier het privacybeleid van Facebook.

Whatsapp
Bransz makers en Branszers hebben Whatsapp-groepen om afspraken met elkaar te maken, mededelingen te doen en discussies met elkaar te voeren. Dat betekent dat Bransz makers en Branszers toegang hebben tot elkaars nummer op het moment dat ze in deze groepen deelnemen.

Instagram
Bransz maakt foto’s en verslag van de lessen, voorstellingen en het reilen en zeilen van Bransz. Dit delen wij regelmatig via Instagram. Lees hier het privacybeleid van Instagram.

SocialBee
Bransz maakt gebruik van SocialBee voor het inplannen van berichten op social media. Deze berichten bevatten soms foto’s en dus persoonsgegevens. Lees hier het privacybeleid van SocialBee.

Trello
Bransz maakt gebruik van Trello voor het in teams samenwerken. De berichten die we met elkaar delen bevatten soms foto’s een persoonsgegevens. Lees hier het privacybeleid van Trello.

Oypo
Bransz maakt gebruik van Oypo voor het ter beschikking stellen van foto’s en foto producten aan Branszers en Bransz makers. De foto’s bevatten persoonsgegevens. Lees hier het privacybeleid van Oypo.

La Posta
Bransz maakt gebruik van Laposta voor het versturen van de opgemaakte nieuwsbrief. In de nieuwsbrief delen wij informatie, middels foto’s en tekst, die er toe doet voor alle Branszers. Hiervoor worden naam en e-mailadres van de leerling en/of klant gebruikt. Afmelden voor deze nieuwsbrief kan onderaan de nieuwsbrief, je mist dat wel belangrijke informatie die wij niet op een andere manier delen. Lees hier het privacybeleid van LaPosta.

Palata Media
Bransz maakt gebruik van Palata Media voor haar leerlingenadministratie en MijnBransz.

Mollie
Mollie is de betaaldienstverlener die die wij gebruiken voor online transacties, zoals ons ticketsysteem. Lees hier het privacybeleid van Mollie.

Datumprikker
Voor het plannen van afspraken met Bransz makers en samenwerkingspartners wordt er gebruik gemaakt van Datumprikker.nl. Om gebruik te maken van Datumprikker moet je namen en e mailadressen invullen. Deze e-mailadressen zijn niet zichtbaar voor anderen. Bij naam voeren we alleen de voornaam in. Hier is meer te lezen over in het privacybeleid van datumprikker.

E-Boekhouden
Bransz maakt gebruik van E-boekhouden voor de financiële administratie en boekhouding. Hier worden factuur en betaalgegevens bewaard. Lees hier het privacybeleid van E-boekhouden.

MijnBransz.nl
MijnBransz is de persoonlijke webpagina voor Branszers. Hier wordt persoonlijke informatie aangeboden over de gevolgde lessen. Docenten kunnen deze portal gebruiken om de leerlingenadministratie bij te houden. 

Bransz makers gebruiken deze portal om leerlingen en docenten van gerichte informatie te voorzien. Zie hiervoor ook het hoofdstuk ‘Online media’, verderop in deze verklaring.

Bransz.nl
De website van Bransz. Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Online media’, verderop in deze verklaring.

Offline
Administratiekast

Bransz heeft een afgesloten administratiekast voor papieren en gegevens die we ook fysiek willen bewaren. De directie en Bransz makers die de administratie en boekhouding verzorgen, hebben toegang tot deze kast.

Postvak
Bransz heeft ook postvakjes voor diverse Bransz makers, hierin worden post en documenten gelegd ter behoeven van hen werkzaamheden.

Kledingkast
Bransz heeft een afgesloten kast ter behoeven van de verkoop van schooltenue’s en kleding. Hierin bevindt zich ook de administratie t.b.v. de kledingverkoop. De Bransz makers die de bardienst draaien hebben toegang tot deze kast en gegevens.

Registratie van persoonsgegevens

Gegevensoverzicht
Hieronder staat aangegeven welke persoonsgegevens we vragen en waarvoor. Hierbij is er onderscheid gemaakt in verschillende rollen welke worden toegelicht in de begrippenlijst. Foto’s vallen ook onder persoonsgegevens. Hoe Bransz hiermee omgaat wordt apart onderaan deze tabel beschreven.

 

Naam

Email

Telefoon nr.

adres

Rekening nr.

Bijzondere gegevens

Waarvoor gebruikt

Waar bewaard

Hoe lang bewaard

Advies/info vraag

x

x

x

     

Uitnodigen en relevante informatie

Bransz- Gmail ,-Antagonist mail, Palata

Tot aanvraag tot verwijderen

Deelnemer activiteit

x

x

x

x

x

 

info, factuur, incasso, middels: mijnBransz, Palata, Nieuwsbrief, enquete, Whatsapp, email, post, sms, bellen.

mijnBransz, Eboekhouden, Molly, LaPosta, Antagonist mail, Gmail.

Minimaal tot 7 jr. na activiteit ivm wettelijke verplichte termijn voor fiscale documenten. Hierna to vraag tot verwijdering.

Huurder

x

x

x

x

x

 

info, factuur, incasso, enquete, Whatsapp, email, post, sms, bellen

mijnBransz, Eboekhouden, Molly, LaPosta, antagonist mail, Gmail.

Minimaal tot 7 jr. na activiteit ivm wettelijke verplichte termijn voor fiscale documenten. Hierna to vraag tot verwijdering.

Host

x

x

x

x

x

 

info, factuur, incasso, enquete, Whatsapp, email, post, sms, bellen

mijnBransz, Eboekhouden, LaPosta, antagonist mail, Gmail.

Minimaal tot 7 jr. na activiteit ivm wettelijke verplichte termijn voor fiscale documenten. Hierna to vraag tot verwijdering.

Vrijwilligers

x

x

x

x

x

 

info, kwitantie, enquete, Whatsapp, email, post, sms, bellen

mijnBransz, Eboekhouden, LaPosta, antagonist mail, Gmail.

Minimaal tot 7 jr. na activiteit ivm wettelijke verplichte termijn voor fiscale documenten. Hierna to vraag tot verwijdering.

Stagiaires

x

x

x

x

x

 

info, factuur/kwitantie, incasso, enquete, Whatsapp, email, post, sms, bellen

mijnBransz, Eboekhouden, LaPosta, antagonist mail, Gmail.

Minimaal tot 7 jr. na activiteit ivm wettelijke verplichte termijn voor fiscale documenten. Hierna to vraag tot verwijdering.

Freelancers

x(+kvk nr.)

x

x(+van bedrijf)

x

x

 

info, factuur/kwitantie, incasso, enquete, Whatsapp, email, post, sms, bellen

mijnBransz, Eboekhouden, LaPosta, antagonist mail, Gmail.

Minimaal tot 7 jr. na activiteit ivm wettelijke verplichte termijn voor fiscale documenten. Hierna to vraag tot verwijdering.

Medewerkers

x

x

x

x

x

x (BSN, contact gegevens partner, kopie paspoort)

info, factuur, incasso, enquete, Whatsapp, email, post, sms, bellen, zaken mbt dienstverband en werk, verloning, pensioen, personeelsadministratie, contact partner ivm noodgevallen.

Directie, Bransz administratie, mijnBransz, Eboekhouden, LaPosta, antagonist mail, Gmail.

Minimaal tot 7 jr. na activiteit ivm wettelijke verplichte termijn voor fiscale documenten. Hierna to vraag tot verwijdering.

Solicitanten

x

x

x

x

   

CV en motivatiebrief

Bransz-Gmail, -Antagonist mail, mijnBransz

Tot aanvraag tot verwijderen.

Partners

x

x

x

x

x

 

info, factuur, incasso, enquete, Whatsapp, email, post, sms, bellen

mijnBransz, Eboekhouden, Molly, LaPosta, antagonist mail, Gmail.

Minimaal tot 7 jr. na activiteit ivm wettelijke verplichte termijn voor fiscale documenten. Hierna to vraag tot verwijdering.

Beeldmateriaal
Wanneer iemand herkenbaar op beeld- foto en/of film-  staat, valt dat ook onder persoonsgegevens en zullen we zorgvuldig met de gegevens omgaan. Bransz is een openbare ruimte en hier worden door bezoekers Branszers en Branszmakers wel eens foto’s of film gemaakt. Wanneer dit wordt gepubliceerd valt het onder journalistiek handelen, wat een uitzondering is voor de AVG. Er hoeft geen toestemming te worden gevraagd bij bekendmaking van informatie, meningen of ideeën aan het publiek. Ongeacht het overdrachtsmedium. Hierbij geldt altijd een afweging met de privacy van de geportretteerden. Bransz maak gebruik van haar recht om op deze wijze foto’s te publiceren. Een verzoek tot verwijderen van een foto wordt altijd serieus genomen indien dit wordt verzocht door een van de geportretteerden. Indien Bransz iemand anders buiten Bransz met de foto’s laat werken zal een verwerkersovereenkomst worden afgesloten.

Wanneer we beeldmateriaal willen gebruiken voor drukwerk en vormgeving zal Bransz schriftelijk om toestemming vragen aan geportretteerde. Voor het maken van foto’s tijdens een besloten bijeenkomst wordt mondeling toestemming gevraagd. Om mensen ervan op de hoogte te brengen dat we op deze manier met foto’s werken bij Bransz hangt er bij de ingang een bordje met: “Bij Bransz maken we foto’s om ons verhaal met anderen te kunnen delen. Laat het de host weten wanneer je bezwaar hebt”.

Registratie van bijzondere gegevens

Bijzondere gegevens mogen alleen geregistreerd worden als hiervoor een noodzaak bestaat. Binnen Bransz worden er alleen bijzondere gegevens bewaard indien er een incident heeft plaatsgevonden bij Bransz. Soms is het nodig om hierbij bijzondere gegevens te noteren.

Het BSN nummer van iemand is ook een bijzonder gegeven en wordt alleen gevraagd in geval van loondienst of werkervaringsplek. Deze gegevens worden bewaard in besloten map op de Drive.

De Bransz directie heeft hier toegang toe. Het BSN nummer wordt ook met de Bransz administratie gedeeld.

Definitie bijzondere gegevens

Geheimhouding
Personen die toestemming hebben algemene als bijzondere persoonsgegevens te registreren en raadplegen zijn verplicht tot geheimhouding tenzij er een wettelijke of redelijke noodzaak toe bestaat gegevens te verstrekken.

Vervaltermijn
Bijzondere gegevens mogen alleen voor een vooraf bepaalde en kenbaar gemaakte periode worden geregistreerd en moeten na deze periode worden verwijderd.

Minderjarigen
Persoonsgegevens van minderjarigen worden alleen verwerkt door Bransz, indien de ouder(s)/verzorger(s) hier toestemming voor hebben gegeven.

Systeem- en gegevensbeheer
Doordat Bransz makers toegang hebben tot de programma’s en systemen, hebben ze direct of indirect ook toegang tot elkaars gegevens. Deze toegang wordt zoveel mogelijk beperkt en alleen aan die mensen verstrekt die daadwerkelijk toegang tot deze systemen nodig hebben. Zij zijn verplicht tot het ondertekenen van een privacyverklaring inclusief geheimhoudingsverklaring.

Om te voorkomen dat anderen onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien zijn de volgende maatregelen getroffen: Alle mailaccounts, de website en andere kanalen die Bransz gebruikt zijn vergrendeld met een voor ieder middel eigen wachtwoord. Hiervoor gelden afspraken. Zo is iedereen verplicht regelmatig zijn eigen wachtwoord te wijzigen: iedereen kiest om de 3 maanden een nieuw wachtwoord. De gebruikte wachtwoorden worden onthouden. Elk eerder gebruikt wachtwoord kan pas na 4 nieuwe keer opnieuw gebruikt worden. In de praktijk betekent dit dat een wachtwoord na 1 jaar opnieuw gebruikt kan worden. Een wachtwoord wordt niet aan iemand anders gegeven en bewaard op een veilige plek. De wachtwoorden voldoen aan bepaalde veiligheidseisen. De telefoons van de Bransz makers zijn vergrendeld met een code.

Verwerken van Persoonsgegevens

Wie verwerkt de persoonsgegevens
De directie, leidinggevenden en teamcoördinatoren kunnen binnen hun werkgebied gegevens inzien en aanpassen.
De directie, administratie, boekhouder en administrateur hebben inzicht in de crediteuren en debiteuren van Bransz en kunnen deze wijzigen.
Branszmakers die deel uitmaken van hetzelfde team, kunnen gegevens van elkaar inzien. Indien nodig voor het verrichten van de werkzaamheden kan een team ook de gegevens van andere teams inzien.

Indien externe partijen persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst opgesteld. Ook met derden die tijdelijk toegang tot de persoonsgegevens nodig hebben voor het verrichten van de werkzaamheden wordt een overeenkomst opgesteld, waarin staat dat de documenten na gebruik vernietigd worden.

Voorwaarden voor verwerken van persoonsgegevens
Het gebruik van gegevens dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
Er moet een duidelijk doel worden gesteld waartoe de gegevens gebruikt gaan worden, waarbij duidelijk  wordt wie voor  welke periode toegang heeft tot welke gegevens;
Er mogen enkel relevante gegevens gebruikt worden. Met andere woorden, er mogen geen onnodige of bovenmatige gegevens verzameld of gebruikt worden;
Er is een toestemmings-model opgesteld waarin wordt vastgelegd welke personen toegang krijgen tot welke gegevens;
De gegevens mogen niet aan derden worden verstrekt tenzij daar expliciet toestemming voor gegeven is of daartoe een wettelijke verplichting bestaat;
De gegevens mogen alleen voor een vastgestelde periode worden gebruikt en dienen daarna verwijderd te worden zoals beschreven staat in de tabel met het gegevensoverzicht 3.1. Tussentijds moeten gegevens op het verzoek van het de persoon in kwestie verwijderd kunnen worden. Langer gebruik dan de vooraf vastgestelde periode (bijvoorbeeld voor de duur van een evenement) kan alleen met schriftelijke toestemming van de persoon in kwestie;
Bijzondere gegevens, waaronder godsdienst, gezondheid of strafrechtelijke gegevens, mogen alleen verzameld worden indien daartoe een strikte noodzaak bestaat en met expliciete consensus van de persoon in kwestie. Deze gegevens dienen volledig te worden verwijderd na afloop van de gestelde periode;
Het gebruik van de gegevens gebeurt conform het privacybeleid en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Externe partijen
Verstrekken van persoonsgegevens van bezoekers Branszers en Bransz makers is alleen toegestaan indien hier schriftelijk toestemming voor is gegeven. Verstrekken van gegevens van samenwerkingspartners is alleen toegestaan indien dit een zakelijk telefoonnummer/e-mailadres betreft.

Persoonsgegevens ten behoeven van onderzoek
Bransz zet regelmatig een enquête uit om te achterhalen of zij haar doelstellingen bereikt, of wat  ze kan verbeteren. In de enquête is het nooit verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken. Bij een aantal enquêtes is dit wel optioneel. Een uitzondering hierop zijn de enquetes binnen mijnbransz.nl en enquetes die samengaan met een inschrijving, hier zijn de persoonsgegevens wel bekend. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor een verbetering van onze diensten of doeleinden beschreven in de enquête.

Aanpassen van persoonsgegevens

Indien iemand wilt dat zijn/haar gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen kan hij/zij een mail sturen naar info@Bransz.nl. Op dit verzoek zal binnen 14 dagen gereageerd worden met uitzondering in vakanties (zie bransz.nl/agenda) De administratie en directie kunnen gegevens van de Bransz makers en Branszers aanpassen.

Berichten verzenden

Opt in/out
Bransz kan en mag Bransz makers (en in sommige gevallen bezoekers) relevante informatie, ongevraagd toesturen. Dat kan zowel per mail, post als andere vormen van communicatie zijn. Voor al deze berichten geldt dat je via een mail naar info@Bransz.nl kunt aangeven dat je deze berichten niet meer wenst te ontvangen.

Bulkmail
Het begrip bulkmail omvat e-mailberichten, postzendingen, SMS- en telemarketing. Per middel wordt in het document Protocol Bulkmail en e-mail nieuwsbrieven de te volgen procedure uiteengezet. Alle vormen van bulkmail zijn doeltreffende middelen om betrokkenen bij Bransz op een directe manier te bereiken. Hier wordt heel af en toe gebruik van gemaakt bij Bransz. Mensen hebben altijd een afmeld mogelijkheid al zullen ontvangers, Branszers en Bransz makers dan wel voor hen relevante informatie missen.

Uitzonderingen
Berichten met minder dan 20 unieke ontvangers zijn géén bulkmail. Daarnaast zijn systeemberichten en functionele e-mails geen bulkmail.

Online media

Bransz maakt gebruik van online media, waarbij wetgeving m.b.t. cookies een aandachtspunt is. Daarnaast is er een disclaimer van toepassing op de online kanalen van Bransz. Hieronder staat beschreven hoe Bransz hiermee om gaat.

Cookies statement
Bransz maakt alleen gebruik van functionele cookies.

Google analytics
Bransz gebruikt cookies voor de statistiek op basis van Google Analytics voor:het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s, het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s, het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt, het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven, het optimaliseren van de website.

Cookies voor social media
Bransz gebruikt cookies zodat je onze artikelen kunt delen (en reageren) op social media.

De artikelen, foto’s en video’s die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat een artikel of video wilt delen. Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.
Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Bransz heeft daar geen invloed op.

Overige cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Disclaimer
De inhoud van bransz.nl en MijnBransz.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Bransz tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Bransz expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico. Bransz garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Bransz hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat Bransz op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Bransz aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Bransz niet geverifieerd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Bransz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Bransz op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op  enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan  apparatuur  en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Bransz of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het  downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van Bransz makers.

Toepassing recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Recht op wijzigen
Bransz behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen.

Documenten, illustraties, fotomateriaal en content
Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo’s, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn ©Bransz en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wil je fotomateriaal, illustraties, logo’s of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met info@Bransz.nl.

Datalekken
Bransz doet er alles aan om de in dit document genoemde persoonsgegevens niet in handen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben te laten vallen. Gebeurt dit wel, dan spreken we over een datalek. In artikel 34a van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is sinds 1 januari 2016 geregeld dat als er een datalek plaatsvindt dit gemeld moet worden. Er  wordt hier  echter met klemtoon gesproken over het lekken van persoonsgegevens als gevolg van beveiligingsproblemen. Deze datalekken moeten – als ze voldoende ernstig zijn- onverwijld worden gemeld aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), voorheen het CBP.

Procedure datalekken herkennen
Een datalek kan op verschillende manieren herkend worden. Zo worden maandelijks de instellingen van de Drive gecontroleerd. Op die manier wordt het inzichtelijk wie toegang heeft tot een bepaalde map en dus ook of er iemand die geen toegang hoort te hebben, toegang heeft. Een andere manier zou kunnen zijn dat het slot van de administratie kast is geforceerd, of dat iemand melding doet van een datalek.

Procedure datalekken communiceren
Aan de toezichthouder
Zodra er een datalek is geconstateerd zal binnen 72 uur dit gemeld moeten worden bij het meld-loket autoriteit persoonsgegevens. De melding hieraan bevat tenminste: de aard van de inbreuk, de instanties waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen, de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken, een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van de persoonsgegevens, de maatregelen die de organisatie heeft genomen of voorstelt te nemen om deze gevolgen te verhelpen.

Aan Bezoekers, Branszers en Bransz makers
Nadat er een datalek heeft plaatsgevonden en het waarschijnlijk is dat het lek ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken bezoeker, Branszer en/of Bransz maker, dient diegene een melding te ontvangen. In deze melding zal tenminste de aard van de inbreuk, de instanties waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen en de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk beperken, bevatten.

Misbruik van persoonsgegevens

Wanneer persoonsgegevens gebruikt worden op een andere manier dan  is  toegestaan  volgens  wet en beleid is er sprake van ongeoorloofd gebruik. Het ongeoorloofd gebruik  kan  onopzettelijk  zijn, omdat men niet op de hoogte is van de regels. Er kan ook sprake zijn van opzet. In het kader van dit beleid verstaan we onder het begrip  ‘misbruik’  zowel  opzettelijk als onopzettelijk  ongeoorloofd gebruik. Misbruik kan leiden tot schade aan personen of de organisatie.

We spreken over misbruik, wanneer:
een persoon die daartoe niet gerechtigd is gegevens verkrijgt en gaat gebruiken; een in principe gerechtigd persoon de gegevens gebruikt voor een ander doel dat (hem/haar) is toegestaan;
gegevens gebruikt worden die niet geregistreerd of gebruikt mogen worden.

Om misbruik  te voorkomen is het  belangrijk  dat  een aantal maatregelen  getroffen worden, zoals oa dit beleid en dat dit bekend is bij iedereen die toegang heeft tot persoonsgegevens binnen Bransz.

Duidelijkheid over goed gebruik van gegevens voorkomt onopzettelijk misbruik. Alle Bransz makers tekenen na het lezen van dit document een privacyovereenkomst waarin staat dat zij zich hieraan zullen houden.

Misbruik melden
Wanneer iemand een vermoeden heeft dat er misbruik wordt gemaakt van persoonsgegevens binnen Bransz, dient dit direct gemeld te worden bij de directie van Bransz, zodat er waar nodig maatregelen getroffen kunnen worden. Zie voor contactgegevens en procedure hoofdstuk Vragen, Klachten & opmerkingen.

Maatregelen
Misbruik van gegevens zal – afhankelijk van de ernst – aanleiding geven tot een van de volgende maatregelen: waarschuwing, ontzeggen toegang tot gegevens, beëindigen functie of taak en eventueel zelfs einde dienst- of samenwerkingsverband. Er zal daarnaast ook steeds worden onderzocht of dit misbruik in het vervolg voorkomen kan worden.

Vragen, klachten & opmerkingen

Vragen over de bescherming van jouw privacy of voor inzage in je gegevens kun je via mail naar info@Bransz.nl stellen. Ook voor een klacht of melding kun je hier terecht. Van elke melding zullen we de nodige gegevens registreren. Daardoor kunnen we tijdens behandeling het nodige contact onderhouden met degene die contact met ons heeft opgenomen. Bij elke melding zullen we proberen te achterhalen: waar de gebruikte gegevens vandaan komen, wat er met de gegevens is gebeurd, wie er betrokken is, of er schade is ontstaan en hoe die zo goed als redelijk te herstellen is.